Obchodné a zmluvné podmienky

Kto sme

Prevádzkovateľom portálu https://numerologiahomera.sk/ je spoločnosť SLK Group s.r.o., Šišov 194, Gen. M.R. Štefánika 368/90, Stará Turá 916 01, IČO: 47 819 081, DIČ: 2024108823, IČ DPH: Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, v oddieli Sro, vložka č. 30670/R.

Číslo účtu:
Banka: VÚB a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK44 0200 0000 0033 2175 7753

Zmluvné vzťahy

Prevádzkovateľ sprostredkúva predaj tovaru a nehmotných služieb – informácií numerologického, tarotového a iného digitálneho charakteru pre Príjemcov – organizácie, fyzické osoby podnikajúce či právnické osoby, ktoré sú platcami DPH a v tomto prípade platia špecifické obchodné podmienky dojednané osobitnou zmluvou s konkrétnym Príjemcom.

Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.

Na vzťah medzi vami (Používateľ a Príjemca) a nami (Poskytovateľ a Sprostredkovateľ) sa vzťahujú ustanovenia občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka.

Dodacie a platobné podmienky

V súčasnosti služby a tovar zasielame e-mailom alebo poštou na adresu. Na dobierku služby a tovar nezasielame. Úhrada za služby sa realizuje platbou vopred na náš bankový účet alebo poštovou poukážkou či doporučeným listom na adresu spoločnosti Prevádzkovateľa alebo prevádzkových priestorov: SLK group, s.r.o., Štefánika 368/90, 916 01 Stará Turá.

Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať Prevádzkovateľovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Platby a doručenie tovaru

Objednávky vybavujeme priebežne tak, ako prichádzajú. Objednané produkty vám zašleme:

  • do 7 pracovných dní od prijatia úhrady písomné analýzy a tovar.

O stave objednávky informujeme e-mailom. Po prijatí správy, že objednávka bola zaslaná, je do 24 hodín doručená vám Príjemcovi e-mailom alebo poskytnutím linku na stiahnutie; do 3 dní poštou alebo osobne v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa v konkrétnom čase podľa vzájomnej dohody. Cena za doručenie poštou je 5 euro.

Platba vopred

Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na náš účet IBAN: SK44 0200 0000 0033 2175 7753 .Dôležité je uviesť Vaše meno alebo názov analýz „do správy pre príjemcu v prevodom príkaze“ . Po úhrade bude objednaný tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru. Služby zasielame po vypracovaní analýz.

Pri platbe za služby a tovar bankovým prevodom je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná elektronicky ako príloha e-mailu po expedovaní/doručení objednávky.

Storno objednávky

Pred záväzným potvrdením má Príjemca (Kupujúci) právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a kedykoľvek. Príjemca po záväznom potvrdení môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 14 dní po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu numerologia@numerologiahomera.sk. Ak Príjemca neuhradí službu do 7 dní od prijatia objednávky, po 10 dňoch bude objednávka automaticky zmazaná.

Reklamačné podmienky

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu portálu a právnym poriadkom, platným v SR.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom alebo nesprávne udanou e-mailovou alebo poštovou adresou Príjemcom, ani za poškodenie zavinené doručovateľom.

Osobitné podmienky pri predaji služieb – súboru informácií

Pri objednaní služieb (súboru informácii a teda nehmotné produkty numerologickej, tarotovej či inej analýzy). Príjemcom od Sprostredkovateľa na základe ukážky súboru informácii na portáli má právo reklamovať čitateľnosť zaslaného elektronického média alebo elektronického súboru, nie však obsahovú stránku, ktorá je vytvorená podľa metodiky Prevádzkovateľa ako súbor vyžiadaných informácii pre Príjemcu, za ktoré Príjemca platí poplatok, ktorý zohľadňuje náklady Sprostredkovateľa na vytvorenie predmetného súboru. V prípade zaslania informácií poštou je možné nehmotný produkt vrátiť iba za podmienky nerozbalenia zásielky v pôvodnom stave. Nakoľko produkt je nehmotný, digitálny tovar, Sprostredkovateľ nemôže refundovať platbu na základe nespokojnosti s obsahom či jeho prevedením. Ku každému produktu Prevádzkovateľ poskytuje dostatočný popis a ukážku v maximálnej možnej miere. V prípade pocitu, že takéto detaily a informácie sú nedostačujúce, kontaktujte nás so svojou žiadosťou či otázkami pred uskutočnením akejkoľvek platby.

Autorský zákon

Obsah portálu je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad – dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti stránok. Všetky práva k obsahu sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto portálu.

Informácie publikované na týchto stránkach, vrátane výkladov horoskopov, sú výhradne informačného charakteru. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií, môže kedykoľvek prevádzať zmeny na internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré Používateľovi a Prijímateľovi môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť činnosť servera, zmeniť vzhľad stránky či ponúkanej služby.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu uzavretého na jednej strane medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom a na druhej strane Používateľom a Príjemcom, a sú pre obe strany záväzné.
Veríme, že vám portál poslúži k maximálnej spokojnosti. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť.
Všeobecné obchodné podmienky  nadobúdajú účinnosť dňom 8. 10. 2017. Posledná aktualizácia 5.5.2018 v súlade s GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Na našich stránkach poskytujeme bezplatné aj platené služby, ktoré môžete využívať bez registrácie.
Základné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby na základe zmluvného vzťahu (uzatvorenie zmluvy na diaľku):

1) Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch pre účely registrácie, vedenia archívu registrovaných užívateľov marketingu  zasielania informačných e-mailov (newsletterov) e-mailom:

  • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,
  • kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy

Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy. Ak vás e-maily obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na numerologia@numerologiahomera.sk. Prípadne súhlas so zasielaním noviniek môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. Osobné údaje sú použité za účelom spracovania objednanej služby pre dotyčnú osobu.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.