Býk

Býk znamenie zverokruhu

horoskop-byk

21. 4. - 21. 5

Býk je druhé znamenie západného zverokruhu.

Zemská znamenia sú praktická, pracovitá, precízna a v zmyslu­plnej práci nachádzajú sebauspokojenie. Jedinci v znamení Býka sú spoľahliví, hoci  im môže chvíľu trvať, kým sa rozhýbu. Sú dô­kladní a schopní, ale neznášajú, keď ich niekto obťažu­je alebo na nich tlačí. Býky neradi pracujú pod časovým stresom. Sú tvoriví a ich zmyslovosť prináša cit tak pre veci, ako aj pre ľudí, takže sa v prítomnosti Býka cítia dobre.

Býky sú bystrí a opatrní, potrebujú však materiálne aj citové bezpečie. Na jeho dosiahnutie a udrža­nie sú ochotní veľa vydržať. Možno sa Býk okoliu javí ako skupáň, ich šporovlivosť však pramení zo strachu z chudoby. Sú v úzkom spojení s rodinou, ale vzhľa­dom na ich spoločenskú povahu do okruhu svojich blízkych ochotne vpúšťate aj ľudí zvonka.

Býky sa vyznačujú stabilnou povahou. Práve tato stabilná povaha spôsobuje to, že dosť dl­ho hľadajú toho správneho partnera, správnu prácu, alebo správne miesto pre život. Ale ak ho raz nájdu, tak sa potom drží svojej voľby. Niekedy lipnú na veciach aj vtedy, keď by sa ich už mali vzdať. To im môže z dlhodobého hľadiska spôsobovať bolesť. Býky sú dôslední a vždy dokončí, čo začali.

Žena Býk pôsobí jemne, žensky, citlivo, má dobré srdce a správnu dávku temperamentu.

Obdivuje ju veľa mužov. Má typicky ženské telo a elegantne chodí. Obľubuje francúzsku a taliansku módu, má štýl. Je v nej niečo upokojujúce a konzervatívne. Je priro­dzená a nerada púta pozornosť.

Žena Býk je dobrou organizá­torkou a v okolí má dobrú povesť. V spoločnosti je vítaná. Jej reakcie sú premyslené a pomalšie.

Žena v znamení Býka je pod vládou Venuše, preto láska je pre ňu v živote najdôležitejšia a nemusí sa učiť z príručiek, ako mužovi popliesť hlavu. Nie je to že­na, ktorú ľahko dostať. Pri nohách jej leží veľa mužov. Ona si však vyberá, lebo nehľadá krátkodobú známosť, ale partnera pre život. Volanie srdca je u nej však také intenzívne, že sa často zmýli a popáli. Ak žena Býk miluje muža, dokáže ho tak rozmaznať, ako žiadna iná žena. Deň musí začať pokojne, ozdobí stôl, pripraví raňajky a kúpi manželovi noviny. Na konci týždňa upečie koláč, je to vynikajúca gazdiná. Rada varí a pečie, ale vie aj sporiť a premyslí si, čo nakúpi. Vytvorí pekné, luxusné prostredie, niekedy aj z ničoho. Pre niektorých mužov je to priveľa „me­du“ a cítia sa obmedzovaní. Je veľmi žiarlivá, a preto dochádza k scénam. Pri škriepkach sa prestáva kon­trolovať a povie aj to, čo by nemala. Kým sa preberie z tohto ošiaľu, zvyčajne je neskoro.

Žena Býk je priateľkou pravdy, preto sklamanie v partnerstve ťažko prenáša cez srdce. Vie sa aj pomstiť.

Muž Býk tento decentný muž má v sebe čosi výnimočné – mužnosť a šarm.

Ani si to sám neuvedomuje, ale pri­ťahuje pohľady žien. Miluje dobré jedlo, výbor­né vína, ale v peknom prostredí, preto si musí dávať pozor na telesnú hmotnosť. Potrebuje komunikáciu, rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Má veľa známych a priateľov. Nie je namyslený, na nič sa nehrá a to majú ľudia radi.

Muž Býk má v sebe niečo veľmi priro­dzené aj vo vyššom veku. Za fasádou je však silná osobnosť. Je to milý a dobroprajný človek do chvíle, kým ho nesklamete, a ak mu nestojíte v ceste. Odpo­rúčam uvedomiť si túto jeho vlastnosť a nedráždiť Býka, lebo môže nastať skutočná korida. Ťažko zabúda a od­púšťa krivdy.

V celom zverokruhu niet takého tvrdo­hlavca, ako je muž narodený v znamení Býka. Svoju veľkú energiu rád uplatňuje v práci. Rád zarába pe­niaze a neprotiví sa mu žiadna práca. Nikdy sa nevie rozlúčiť so svojimi vecami a peniazmi. Nie je však la­komý. Myslí na budúcnosť a na svoju rodinu.

Ak na­vštívite muža Býka, o ktorého máte záujem, uvidíte elegantný byt plný pekných vecí. Má rád len skutoč­ne pekné a cenné veci. Je to pôžitkár v každom zmysle slova. Jeho láska je úprimná a nekom­plikovaná. Vždy mu však ide o kultúru vzťahov.

Mýty a legendy o tomto zvierati siahajú ďaleko do his­tórie. Práve v podobe býka Jupiter uniesol Európu a za­ložil tak krétsku kultúru. Kréťania od tej doby býka uctievali, volali ho „ten, čo trasie zemou“. Býk je symbo­lom vytrvalosti, sily a sexuality.

Planéta Venuša sa spája s luxusom, s hodovaním v jedle a pití, so zábavou. Je to aj planéta lásky a zmyselnosti.

Zaujíma vás, aký bude rok 2023 pre Býkov? Dopraje im konštelácia hviezd pozitívne obdobie? Odpovede nájdete na blogu Homéry Horoskop 2023.