Ryby

Ryby znamenie zverokruhu

horoskop-ryby

20. 2. - 20. 3.

Ryby sú dvanáste znamenie západného zverokruhu.

Vodnári sú spojení s vzdušným živlom, ktorý je odlišný od živlu citov, akým je voda. Preto sa vyznačujú menej emocionálnym prístupom k životu. Vodné znamenia, ktoré sú živlom citov, sú často hlboko zakorenené v emóciách a môžu byť náchylné k tomu, aby ich city ovplyvňovali aj v situáciách, kde by logický prístup bol lepší.

Ryby, predstavitelia znamenia vodnára, sú osobnosti so zmenlivou povahou. S ľahkosťou sa prispôsobujú okolnostiam a občas s radosťou vítajú zmenu. Ich silou nie je nevyhnutne silná osobnosť, ale skôr schopnosť prispôsobenia sa a zvládnutia rôznych situácií. Ryby najlepšie prosperujú v pracovnom a životnom prostredí, kde majú podporu a cítia sa obklopené ľuďmi, ktorí im dodávajú sebavedomie.

Hoci majú Ryby rády svoju rodinu, občas potrebujú chvíľu samy so sebou. Tieto obdobia samoty im pomáhajú načerpať nové sily a dobíjať citové batérie. Jej citová stránka je pre nich dôležitá, aj keď sa môže líšiť od typických prejavov citovosti, ktoré sú typické pre vodné znamenia.

Dve ryby, navzájom prepojené, ale zároveň plávajúce proti sebe. Babylončania poznali hviezdnu konšteláciu Rýb pod názvom „Kun“, „čo znamená „chvosty“. Veľmi príhodný názov pre znamenie na konci zverokruhu. Hovorilo sa mu aj „puto“ podľa spojenia Rýb. Tento symbol môže byť zároveň pripomienkou mýtu, podľa ktorého sa Venuša s Kupidom premenili na ryby, aby takto v prestrojení unikli rozhnevanému obrovi.

Rímsky boh Neptún vládol moriam a všetkému, čo ha­lí do tajomstva ich hladina. Pred objavením Neptúna sa znameniu Ryb prisudzovala vláda Jupitera.

Žena Ryby je často spáč, čo sa usiluje o sladké ničnerobenie – čítať dobrú knižku, urobiť si pohodlie, ktoré vychut­náva. To je pre ženu, ktorá si užíva všetkými zmysla­mi, obraz sladkého života. Ak si vyrazí do mesta, vla­sy, čo jej lemujú tvár, musí mať umyté, vyfénované. Ryba vie, čo ju robí atraktívnou nielen preto, že jej patrónom je Neptún, planéta fantázie, ale chce sym­bolizovať aj tajomnú krásu. Prezentuje sa veľmi žen­sky.

U kolegov je obľúbená, lebo si vypočuje starosti iných, je vždy pripravená pomôcť, v práci je zodpo­vedná. Žena Ryby jednoducho žije so všetkými problémami, ktoré majú jej priatelia, a intuitívne cíti, čo je faloš a čo pravda. Táto senzitívnosť je jej typickou čr­tou. Ľahko zmení spôsob života zo dňa na deň a je vždy pripravená na večer plný zábavy.

Miluje svoje sny, fantáziu a v ozajstnom živote to prežíva. Žena Ryby navo­nok rada pôsobí ako neviniatko, ale nie je taká. Na to, aby dosiahla svoj cieľ, využije všetky prostriedky. Opúšťa bojové pole ako víťaz bez toho, aby bojovala, a to je vždy záhadné.

Často sa zaľúbi, ale partnera opustí ona. Má rada úplne rozdielne typy mužov. Muž, ktorého si vyberie (po mnohých románoch), zvyčajne nie je ten pravý. Zväčša sú to nevýrazné typy, preto ich po čase logicky opúšťa. Nezriedka sa opako­vane vracia k pôvodnému mužovi. Veľmi často sa skla­me v láske a ľahko jej zlomíte srdce. Veľmi dobre sa cíti v kruhu svojej rodiny, je to veľmi dobrá dcéra, ale aj dobrá matka. Žena Ryby hľadá muža, o ktorého sa môže oprieť, teda vždy silnejšieho. To platí aj o pria­teľstve. Ak má peniaze, kupuje drahé darčeky. Je veľmi prispôsobivá. Muži bez citu ju zraňujú.

Muž Ryba  vyžaruje silu a pôsobí dynamicky, aj keď v spoločnos­ti pôsobí utiahnuto a skromne. Máte pocit, že stále niečo hľadá. Dobre sa cíti v spoločnosti umelcov a re­klamy. Často je inteligentný a prezieravý. Rád pracuje úplne sám, lebo si myslí, že iní nie sú takí dobrí ako on, alebo majú opačný názor ako on, a to by ho ruši­lo.

Muž Ryba si vždy hľadá tú ľahšiu cestu. Nemá síce veľa orga­nizačných schopností ani silu vedúceho manažéra, za­to má schopnosť presvedčiť o svojej výnimočnosti okolie, ktoré akoby hypnotizoval. Môžete sa s ním ro­ky poznať a neviete, aký v skutočnosti je. Je naozaj ako ryba, ktorá sa vám hocikedy vyšmykne z rúk.

Muž Ryba potrebuje slobodu, nezávislosť, nerád sa viaže, dokonca ani na jednu ideu či milenku. Má svoje zása­dy. K otvorenej hádke nikdy nedochádza – to by bolo pod jeho úroveň.