Numerológia, astrológia a horoskop

„Zlaďte svoj život: Numerológia a astrológia pre osobný pohľad.“

Numerológia

V numerológii má každé číslo jedinečnú vibráciu a energiu a analýzou čísel v dátume narodenia a mene osoby môže numerológ poskytnúť podrobnú analýzu osobnostných vlastností a životnej cesty danej osoby.

Osobná numerológia

Numerológia je náuka o číslach a ich symbolike, ktorá sa používa na získanie náhľadu na charakter, osobnosť, silné a slabé stránky človeka a jeho osud. 

Zhoda partnerov

Jedným z prístupov k analýze partnerstva v numerológii je vypočítať číslo životnej cesty každej osoby a potom ich porovnať, ako dobre sa zhodujú. Vo všeobecnosti čísla životných ciest, ktoré sú navzájom kompatibilné, naznačujú, že jednotlivci v partnerstve budú mať pravdepodobne harmonický a úspešný vzťah, zatiaľ čo nezlučiteľné čísla životných ciest môžu naznačovať problémy alebo konflikty. 

Osobná ročná vibrácia

Osobná ročná vibrácia trvá 12 mesiacov. Začína dňom narodenín a končí nasledujúcimi narodeninami, kedy sa mení na ďalší číselný vibračný rok. Vibrácie prechádzajú deväťročnými cyklom. S každý rok sa mení od čísla 1 do 9. Akonáhle je jeden deväťročný cyklus ukončený, začne nový deväťročný cyklus na vyššej úrovni.

Astrológia

Astrológia je založená na myšlienke, že každá planéta a nebeské teleso má jedinečnú energiu a vibrácie, ktoré ovplyvňujú svet a ľudí v ňom žijúcich. Každá planéta je spojená so špecifickými črtami, vlastnosťami. Predpokladá sa, že ich postavenie na oblohe v čase narodenia človeka ovplyvňuje jeho osobnosť a životnú cestu.

Osobný ročný horoskop

Typický horoskop obsahuje informácie o znamení zverokruhu, ako aj o polohe planét a nebeských telies v rôznych znameniach zverokruhu v čase ich narodenia. Tieto informáciestačia na vytvorenie prispôsobeného astrologického diagramu, ktorý možno interpretovať tak, aby poskytoval pohľad na osobnosť človeka, silné a slabé stránky a úkážu životnú cestu. Horoskop slúži ako nástroj na osobný rast a sebaobjavovanie, ako aj na rozhodovanie o vzťahoch, kariére, zdraví a iných oblastiach života.

Partnerský horoskop

Horoskop pre pár poskytuje pohľad na kompatibilitu a dynamiku romantického vzťahu. Je založená na dátumoch narodenia a astrologických znameniach oboch partnerov a používa sa na to, aby pomohla páru pochopiť ich silné a slabé stránky a oblasti spoločných záujmov alebo potenciálneho konfliktu.

Celoživotná astrológia

Analýza je rozdelená do životných období a zahŕňa analýzu osobnosti pre každú  životnú etapu. Rozsiahle sebapoznanie naprieč životom.