Býk

Býk znamenie zverokruhu

horoskop-byk

21. 4. - 21. 5

Býk je druhé znamenie západného zverokruhu.

Zemská znamenia sa vyznačujú praktickým prístupom k životu, a jedným z nich je aj Býk. Títo jedinci sú praktickí, pracovití a nachádzajú uspokojenie v zmysluplnej práci. Spoľahniteľnosť je jednou z ich kľúčových vlastností, hoci im môže trvať chvíľu, kým sa rozhýbu. Sú dôkladní a schopní, no nemajú radi obťažovanie alebo tlak od ostatných. Pracovný stres im nerobí dobre, a preto neradi pracujú pod časovým tlakom.

Býci sú tvoriví a ich zmyselný prístup prináša cit pre veci aj ľudí, čo vytvára priaznivú atmosféru v ich prítomnosti. Sú bystrí a opatrní, pričom si cenia nielen materiálne, ale aj citové bezpečie. Ich spojenie s rodinou je silné, avšak vďaka spoločenskej povaze Býka ochotne vpúšťajú do svojho kruhu aj ľudí zvonku.

Býci majú stabilnú povahu, čo vedie k tomu, že dlho hľadajú správneho partnera, prácu alebo miesto pre život. No keď už nájdu to správne, držia sa svojho výberu. Niekedy môžu lpieť na veciach, aj keď by už mali pustiť. Táto vlastnosť môže spôsobovať bolesť z dlhodobého hľadiska, ale Býci sú dôslední a vždy dokončia, čo začali.

Mýty a legendy o tomto zvierati siahajú ďaleko do his­tórie. Práve v podobe býka Jupiter uniesol Európu a za­ložil tak krétsku kultúru. Kréťania od tej doby býka uctievali, volali ho „ten, čo trasie zemou“. Býk je symbo­lom vytrvalosti, sily a sexuality.

Planéta Venuša sa spája s luxusom, s hodovaním v jedle a pití, so zábavou. Je to aj planéta lásky a zmyselnosti.

Žena Býk pôsobí jemne, žensky, citlivo, má dobré srdce a správnu dávku temperamentu.

Obdivuje ju veľa mužov. Má typicky ženské telo a elegantne chodí. Obľubuje francúzsku a taliansku módu, má štýl. Je v nej niečo upokojujúce a konzervatívne. Je priro­dzená a nerada púta pozornosť.

Žena Býk je dobrou organizá­torkou a v okolí má dobrú povesť. V spoločnosti je vítaná. Jej reakcie sú premyslené a pomalšie.

Žena v znamení Býka je pod vládou Venuše, preto láska je pre ňu v živote najdôležitejšia a nemusí sa učiť z príručiek, ako mužovi popliesť hlavu. Nie je to že­na, ktorú ľahko dostať. Pri nohách jej leží veľa mužov. Ona si však vyberá, lebo nehľadá krátkodobú známosť, ale partnera pre život. Volanie srdca je u nej však také intenzívne, že sa často zmýli a popáli. Ak žena Býk miluje muža, dokáže ho tak rozmaznať, ako žiadna iná žena. Deň musí začať pokojne, ozdobí stôl, pripraví raňajky a kúpi manželovi noviny. Na konci týždňa upečie koláč, je to vynikajúca gazdiná. Rada varí a pečie, ale vie aj sporiť a premyslí si, čo nakúpi. Vytvorí pekné, luxusné prostredie, niekedy aj z ničoho. Pre niektorých mužov je to priveľa „me­du“ a cítia sa obmedzovaní. Je veľmi žiarlivá, a preto dochádza k scénam. Pri škriepkach sa prestáva kon­trolovať a povie aj to, čo by nemala. Kým sa preberie z tohto ošiaľu, zvyčajne je neskoro.

Žena Býk je priateľkou pravdy, preto sklamanie v partnerstve ťažko prenáša cez srdce. Vie sa aj pomstiť.

Muž Býk tento decentný muž má v sebe čosi výnimočné – mužnosť a šarm.

Ani si to sám neuvedomuje, ale pri­ťahuje pohľady žien. Miluje dobré jedlo, výbor­né vína, ale v peknom prostredí, preto si musí dávať pozor na telesnú hmotnosť. Potrebuje komunikáciu, rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Má veľa známych a priateľov. Nie je namyslený, na nič sa nehrá a to majú ľudia radi.

Muž Býk má v sebe niečo veľmi priro­dzené aj vo vyššom veku. Za fasádou je však silná osobnosť. Je to milý a dobroprajný človek do chvíle, kým ho nesklamete, a ak mu nestojíte v ceste. Odpo­rúčam uvedomiť si túto jeho vlastnosť a nedráždiť Býka, lebo môže nastať skutočná korida. Ťažko zabúda a od­púšťa krivdy.

V celom zverokruhu niet takého tvrdo­hlavca, ako je muž narodený v znamení Býka. Svoju veľkú energiu rád uplatňuje v práci. Rád zarába pe­niaze a neprotiví sa mu žiadna práca. Nikdy sa nevie rozlúčiť so svojimi vecami a peniazmi. Nie je však la­komý. Myslí na budúcnosť a na svoju rodinu.

Ak na­vštívite muža Býka, o ktorého máte záujem, uvidíte elegantný byt plný pekných vecí. Má rád len skutoč­ne pekné a cenné veci. Je to pôžitkár v každom zmysle slova. Jeho láska je úprimná a nekom­plikovaná. Vždy mu však ide o kultúru vzťahov.